• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • Biz hakda

  2004-nji ýyldaHangchi Co.- Şençzhenen şäherinde döredilen ýokary derejeli gün yşyklandyryş markasy. Döredileninden bäri Hangchi Co., ltd.hemişe öz wezipesine boýun boldy --- "adam üçin iň gowy gün energiýasy önümleri bilen üpjün etmek".Häzirki gara tehnologiýa gözlegleriniň we pudagyndaky ösüşiň başlangyjydyr.

  Hangchi Co.ltd, 29 sany peýdaly model patentini, 45 önüm dizaýn patentini we 4 oýlap tapyş patentini (bir PCT halkara oýlap tapyşyny goşmak bilen) oýlap tapdy.Iň wekilçilikli patentler ALS (Howa uýgunlaşma ulgamy), FAS (galplyk awtomatiki ulgamy) we TCS (Temperatura gözegçilik ulgamy).

  Markany esaslandyryjy jenap Gawin, gün yşyklandyryşynyň aşa ýokary ýagtylygyny we uzak wagtlap yşyklandyryş wagtyny çözmek üçin elmydama gaýrat etmedi.20,000 inedördül metre golaý gowy enjamlaşdyrylan zawod bilen şu günki Hangchi Co.ltd täze energiýa pudagynda şöhle saçmagyny dowam etdirýär.Ajaýyp yşyklandyryjy dizaýnerler we inersenerler Hangchi Co.ltd kompaniýasyna miras alýarlar

  Korporatiw medeniýet

  Şahsy innowasiýa üçin esasy gymmatlyk, dogry ahlak düşünjesini döretmek, dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Hyzmat we müşderi bahasyna gönükdirilen
  Görüş sun Gün energiýasy programmalarynda iň güýçli kompaniýa boluň

  Missiýa people Adamlar üçin gowy gün önümleri bilen üpjün ediň

  Korporatiw taryhy

  2004 : Hangchi Co.ltd döredildi

  2010 :: Hangchi Co.ltd SL-10P , SL-09P döredip, olary dünýäde meşhur etdi.

  2012 : Hangchi Co.ltd, SSL-01N seriýasyny döretdi, bu senagatyň sensasiýasyna sebäp boldy we dünýä bazaryny çalt eýeledi

  2017 : Hangchi Co.ltd ALS tehnologiýasyny oýlap tapdy we ýagyşly / bulutly günlerde gysga yşyklandyryş wagtynyň dünýädäki kynçylyklaryny ýeňip geçdi we ýylyň dowamynda 100% yşyklandyryş amala aşyrdy.

  Distribýutorlar dünýäde

  Eastakyn Gündogar udi Saud Arabystany, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Yrak

  Afrika g Al Algerir, Sudan, Nigeriýa, Keniýa, Angola, Liwiýa, Müsür

  Aisa : Filippinler, Hindistan, Taýland, Malaýziýa, Wýetnam

  Awstraliýa

  Demirgazyk Amerika : Meksika, ABŞ, Kanada

  Günorta Amerika : Argentina, Braziliýa, Kolumbiýa, Çili

  Gözleg we gözleg topary

  Ösüş topary: Täze tehnologiýa innowasiýasy,

  10 sany uly programma üpjünçiligi we apparat inerseneri. Özbaşdak öndürilen önümler

  4 gurluşyk inerseneri,

  4 elektron inersener

  2 programma in engineeneri,

  1 optiki dizaýner

  6 sany senagat dizaýneri.