• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • 1000 Lýumeniň aýratynlygy

  Gysga düşündiriş:


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gün diwary

  swl-11

  Aýratynlyklar

  Model belgisi

   

  SWL-11
  Lumens

   

  1000lm (PIR)
  LED mukdary

   

  20 sany
  Gün paneliniň güýji

   

  0.5W
  Batareýanyň görnüşi

   

  7.4Wt (2AH 3.7V)
  IP

   

  65
  IK

   

  06
  Yşyklandyryş wagty

   

  5 gün
  Akymyň temperaturasy

   

  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Zarýad beriş temperaturasy

   

  0 ℃ ~ 45 ℃
  Lightagtylyk datçigini açyň

   

  ≥50 Lýuks, on

  ≤10 Lýuks, öçürilen

  Lightagtylyk reesimleri

   

  1、0 + PIR (1000lm) 10s ;

  2、20lm + PIR (1000lm) 10s ;

  Gün dogýança 3、20lm。

  Şöhle burçy

   

  120 ° ~ 140 °
  Material

   

  Malylylyk geçiriji plastmassa
  Kepillik

   

  1 ýyl
   swl-12

  IŞLEMEK GURAMASY

  1. Diňe ýaşyl görkeziji, M1: Çyrany bir gezek ýakyň;

  M2: Çyra iki gezek ýakyň;

  M3: Çyrany üç gezek ýakyň

  Gre1 :: 0 + PIR (1000lm) 10s;

  : 20lm + PIR (1000lm) 10s;

  : Gün dogýança 20lm

  swl-122

  Maglumatlary teklip ediň

  swl-1222

  Täze tehnologiýa:

  ALS (uýgunlaşdyrylan yşyklandyryş ulgamy): Howanyň ýeterlik gün zarýadynyň ýetmezçiligi ýüze çykanda, ulgam galan batareýanyň kuwwatyny akylly hasaplaýar we uzak yşyklandyryş wagty üçin iň ýokary öndürijilik ulanyşyny üpjün eder.

  1212

  ÖNÜMLER SIZI

  256

  ÖNÜMLER GURAMASY

  dfs

  Üstünligi:

  1. Gün diwar çyrasynyň ajaýyp artykmaçlygy, günüň şöhlesiniň aşagynda önümiň gün şöhlesini elektrik energiýasyna öwürmek üçin öz şertlerinden peýdalanyp, awtomatiki zarýad almagy we şol bir wagtyň özünde ýagtylygy saklamagydyr. energiýa.

  2. Önüm akylly wyklýuçatel tarapyndan dolandyrylýar we ýeňil dolandyrylýan awtomatiki wyklýuçateldir.Mysal üçin, gün diwarynyň yşygy gündiz awtomatiki öçýär we gijelerine ýakylýar.

  3. Gün diwarynyň çyrasy ýeňil energiýa bilen hereket edýändigi sebäpli, başga güýç çeşmesine birikdirilmeli däl, şonuň üçin ýadaw simleri geçirmegiň zerurlygy ýok.Ikinjiden, gün diwar çyrasy gaty durnukly we ygtybarly işleýär.

  4. Gün diwar çyrasynyň hyzmat ediş möhleti gaty uzyn.Lightagtylyk çykarmak üçin ýarymgeçiriji çipleri ulanýandygy sebäpli, filament ýok.Daşarky zeper ýetmezden adaty ulanylanda, onuň ömri birnäçe sagat dowam edip, beýleki lampalardan has ýokary bolup biler.

  5. Adaty lampalardaky maddalar daşky gurşawa uly hapalanmaga sebäp bolar.Emma gün diwar çyrasynyň bu maddasy ýok, hatda gyrylan hem bolsa daşky gurşawy hapalamaz.

  6. Ultramelewşe we infragyzyllyga uzak wagtlap täsir etmek adamlaryň gözüne zeper ýetirip biler, emma gün diwar çyrasynyň özi bulary öz içine almaýar we uzak wagtlap täsir etmek adamlaryň gözüne zeper ýetirmez.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler