• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • 600MW!Hindistanda Madhýa-Pradeş dünýäde iň uly ýüzýän fotoelektrik stansiýasyny gurmak üçin

  Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Hindistanyň Madhýa-Pradeş ştaty Khandwa sebitinde kuwwatlylygy 600 MWt bolan ýüzýän fotoelektrik stansiýasyny gurmagy meýilleşdirýär, bu elektrik energiýasyny öndürmek we sebitde elektrik ýetmezçiligi meselesini çözmek üçin.

  Taslamanyň 30 milliard rupiýadan gowrak (takmynan 378 million ABŞ dollary) maýa goýum bilen dünýädäki iň uly ýüzýän fotoelektrik stansiýasydygy aýdylýar.

  Madhýa-Pradeşdäki gaýtadan dikeldilýän energiýa ministrliginiň baş sekretary Sanjaý Dubeý: "Biz Narmada derýasynda Omkareşwar bendini gurýarys" -diýdi."Bu suw göwrümi takmynan 100 inedördül kilometre deňdir, şonuň üçin adaty suw derejesini saklap biler."

  Suwuň derejesi üýtgemänsoň, ýüzýän fotoelektrik stansiýalaryny gurmak üçin amatlydygyny aýtdy.

  Ol sözüniň üstüni ýetirdi: “Indi 300 MWt energiýa satyn almak şertnamasyna (PPA) gol çekdik, ýöne ýagdaýa baglylykda gurnalan ýüzýän PV ulgamynyň kuwwatyny artdyryp ýa-da azaldyp bileris.Şonuň üçin biziň gurýan zadymyz 300MW däl-de, 200MW ýüzýän PV fermasydyr. ”

  Şeýle hem Dubey, Madhýa-Pradeşiň Khandwa sebitiniň Hindistanda ýylylyk elektrik stansiýalary, fotoelektrik stansiýalary we ýüzýän fotoelektrik stansiýalary bilen ýeke-täk sebit boljakdygyny aýtdy.

  "Indiki etapda goşmaça 300 MWt PV ulgamyny goşmak isledik, tamamlanandan soň taslama dünýädäki iň uly ýüzýän PV fermasy bolar" -diýdi.

  Dubey, Khandwa sebitiniň Madhýa-Pradeş Hindistanda fotoelektrik, gazylyp alynýan ýangyç we gidroelektrik energiýasy öndürýän ýeke-täk sebitdigini we umumy oturdylan kuwwaty 4GW-dan gowrak bolan elektrik öndüriji desgalaryň bardygyny aýtdy.

  Gün ulgamy, gün paneli, doly gara ýaý solar we gün şöhlesi ýaly gün önümleri barada haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, geliň.

  www.hangchisolar.com

  gavin@hangchisolar.com

  Whatsapp: Gün ulgamynyň sitatasy üçin +8615552206756


  Iş wagty: Awgust-09-2022