• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • Önümler

  • Gün suw joşmasy Wenera seriýasy

   Gün suw joşmasy Wenera seriýasy

   1. Gün suw joşmalarynyň ýagtylyk derejesi iş wagtyny saýlamazdan öň kesgitlenmeli (4s, 6h ýa-da 12 sagat)

   2. Gün sili çyralary Wenera seriýasy üçin belli bir yşyklandyryş çykyşyny (25%, 50%, 75% ýa-da 100%) kesgitläniňizde hereket datçigi mümkinçiligi ýok.

   3. Iki hereket datçigi rejesi zawodda düzülendir we üýtgedip bolmaýar. Gün şöhlesiniň çyralary diňe 100% çykyş bilen ýakylýar ýa-da 30% -den 100% -e çenli üýtgeýär

   hereket mikrotolkun datçigi bilen ýüze çykarylanda çykyş.Diňe iş wagtyny sazlap bolýar.

   4. Uzakdan signaly üstünlikli alanda yşyk iki gezek ýanar.

   5. Lightagtylyk gündizine we gündizine el bilen işlemek arkaly ON / OFF düwmesi bilen ýakyp biler.

  • Gün suw joşmalary SPH seriýasy

   Gün suw joşmalary SPH seriýasy

   100W -400W-den gün suw çyralarynyň güýji, gün suw çyralary aýry görnüşli dizaýn.

   Has köp gurnama ýagdaýlary we gün şöhlesiniň iň ýokary öwrülmegi üçin gün panelini we çyralaryny aýryň.Hangçi gün suw çyralary

   2000-den gowrak ömri bolan marka lifepo4 batareýa öýjügini kabul ediň.Gün suw çyralarynyň akylly ulgamy.

   Öňki mehaniki dizaýny, has ýumşak çyzyklary, has görnükli we ajaýyp görnüşi üýtgetmek.

   Netijeli gün paneli

   Esasanam bulutly we ýagyşly günlerde has gowy işlemek üçin ýokary netijelilik monokristally kremniy gün panelini kabul ediň.

  • Söwda pudagy üçin gün çyralary
  • Howly IM seriýasy üçin gün bagy çyrasy

   Howly IM seriýasy üçin gün bagy çyrasy

   1. Önümlere syn Bu müşderilerimiz üçin tassyklanan CE, RoHS, FCC we beýleki halkara sertifikatlary üçin ýokary hilli gün bagy çyrasyny üpjün etmegi maksat edinýän patent önümimiz.“Specialörite RGB saz ritmi”, “ýokary zarýad beriş netijeliligi”, “berk çydamlylyk” we “ajaýyp ýagtylyk netijeliligi” esasy artykmaçlygymyzdyr.Gün energiýasyny siňdirip we gün paneli arkaly elektrik energiýasyna öwrüp bilýän uly kuwwatly litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan Luminaire.Ene ...
  • Doly güýji FX seriýaly gün köçe çyrasy

   Doly güýji FX seriýaly gün köçe çyrasy

   Önümiň artykmaçlyklary: 1. Gün panellerini, öňdebaryjy çeşmeleri, gözegçilik ediji, batareýany, adam bedeniniň induksiýasyny we ýaşaýyş jaýyny birleşdirýän hünärmen önümçilik dizaýn topary tarapyndan döredildi.2.Dürli modelleşdiriji lampa polýusyny gurnamagyň usullary üçin sazlanyp bilinýän burç montaj kysymy.3.Akylly güýji sazlamak, howanyň awtomatiki hökümi, çykaryş düzgünlerini ýerlikli meýilleşdirmek.4.Akylly zarýad bermek we zarýad bermek dolandyryşy, zarýad bermegiň we zarýad bermegiň we akylyň ýumşak we gaty goşa goragy ...
  • Açyk gün köçe çyrasy PAD seriýasy

   Açyk gün köçe çyrasy PAD seriýasy

   Suratlaryň spesifikasiýa bölüminiň bahasy (RMB) JKC-PD-30W aýratynlyklary : 1.. classokary synp Toplumlaýyn guýma alýuminiý garyndy korpusy .2. 4..Gurnamak aňsat, tehniki hyzmat, Awtomatik işletmek / öçürmek 5. Uzakdan dolandyrmak , UVA tehnologiýasy high ýokary poslama garşylyk getirýär m 30 metr uzakdan dolandyrmak operasiýasy , 4 yşyklandyryş tertibi.100 + kompýuter LED 30WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) Yşyklandyryş tertibi Lu ...
  • Warym öýjükli gün paneli 450W gara we doly çarçuwa

   Warym öýjükli gün paneli 450W gara we doly çarçuwa

   Global Gün ulgamynyň çykdajylary geçen ýyl 27% ýokarlanyp, 755 milliard dollar boldy, gün paneliniň hili sargytlary almak we gün ulgamynyň gowy işlemegi üçin açardyr.Hangchisolar-yň birnäçe güýji bar

   müşderiler üçin gün paneli.

   40W-dan 450W gün paneli bar, gün ulgamy üçin 450W-dan 600W-a çenli gün paneli bar .Bifasial gün paneli modullary has meşhur, şeýle hem doly çarçuwa ýa-da gara çarçuwa gowy satylýar

   Europeewropa bazarynda.

   Häzirki wagtda gün paneliniň ortaça bahasy gaty pes, dünýädäki ýyllyk energiýa maýa goýumlary geçen ýyl bilen deňeşdirilende 10% ýokarlap, 1,9 trillion dollara ýetdi.

  • 10W we 20W gün suw joşmasy

   10W we 20W gün suw joşmasy

   1.ESL-51

   Önümiň artykmaçlygy

   ALS tehnologiýasy 10 üznüksiz iş gijesini kepillendirýär

   TCS tehnologiýasy has uzyn bolmagyny üpjün edýärgün siliBatareýanyň ömri

   2. Integrirlenen minimalist dizaýn

   simler açylmaýar, gün suw joşmagy üçin iki ýol bar.

   3.ESL-52

   Önümiň artykmaçlygy

   ALS tehnologiýa kepilliklerigün suw çyralary10 üznüksiz iş gijesi

   TCS tehnologiýasy batareýanyň has uzak ömrüni üpjün edýär

  • Gün suw joşmasy ýokary lýumenleriň hemmesini bir we aýratynlykda

   Gün suw joşmasy ýokary lýumenleriň hemmesini bir we aýratynlykda

   Izolýasiýa edilen gün paneli bar 5 metrlik uzaldyjy kabel, iki tarapa sazlap bolýar Gün paneliniň we lampa korpusynyň burçuny PIR sazlap bolýar - 6m 120 ° Adamlar gelende tapawutlandyryň we adamlar -10 ° C go + 55 ° C Ulanyş temperaturasy has giňdir we erbet howada adatdakysy ýaly ulanylyp bilner.ESL-51 ESL-52 Jikme-jik peýdalary Uly kompaniýa her jikme-jik dizaýna hemişe iň ýokary üns bermeli, a ...
  • 12 wolt batareýa zarýad beriji üçin gysga gurşun wagty - CSI 60K500 / 750-EUJCabc ýokary derejeli AC / DC batareýalary awtoulaglar üçin zarýad beriji maşyn - Hangchi

   12 wolt batareýa zarýad beriji üçin gysga gurşun wagty - CSI 60K500 / 750-EUJCabc ýokary derejeli AC / DC batareýalary awtoulaglar üçin zarýad beriji maşyn - Hangchi

   Esasy aýratynlyklary:> ningyldyrymdan goramakdan, syzmakdan, gysga utgaşmadan, tokdan, temperaturadan, ters batareýa birikmesinden we ş.m.> Naprýatageeniýeniň aşagynda / aşagynda giriş, birikmäniň näsazlygy, gyssagly duralga ýaly gorag funksiýalary;> Köp standartly (CHAdeMO; CCS Combo-1/2; AC görnüşi 1/2), DC we AC bir wagtda zarýad bermek;> Modul dizaýny, çeýe konfigurasiýa we aňsat tehniki hyzmat;> Gurlan RFID we aragatnaşyk (3G / LAN / Wi-Fi);> Döwrebaplaşdyryň ...
  • 450-470W Halfarym öýjükli ýokary netijelilik PV moduly
  • Kümüş çarçuwa ýa-da doly gara Mono ýokary netijelilik PV moduly

   Kümüş çarçuwa ýa-da doly gara Mono ýokary netijelilik PV moduly

   IEC 61215 / IEC 61730 / CE / FIDE / INMETRO
   ISO 45001: 2018 / Hünär saglygy we howpsuzlygy üçin halkara ülňüler
   ISO 14001: 2015 / Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy üçin standartlar
   ISO 9001: 2015 / Hil dolandyryş ulgamy
  123456Indiki>>> Sahypa 1/9