• Whatsapp: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • gün diwarynyň ýagtylygy 1000 Lumens

  Gysga düşündiriş:

  TucanoPROSeriýa GünArmLightagtylyk

  1. Alýumin gap, has çydamly we güýçli.
  2. Patent we gol dizaýny, gün şöhlesiniň ýeterlik güýjüni gönüden-göni ele almak üçin gözeneklerden çykýar.
  3. Bulutly ýa-da ýagyşly günlerde, esasanam gyşda, gijeki yşyklandyryş üçin ALS2.1 + TCS tehnologiýasy.
  4. 1500 tigir goldamak üçin kuwwatly litiý batareýasy 18650.
  5. Programma: Diwar ate Derwezesi, Paluba , Bag , binasy ence Çit bezegi we yşyklandyryş


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  05

  Aýratynlyklar

  Model belgisi

   

  SWL-05 PRO
  Lumens

   

  1000lm
  CCT 3000k
  LED mukdary

   

  21 sany
  Gün paneliniň güýji

   

  4.5V / 0.6W
  Batareýanyň görnüşi

   

  2000mAH / 3.7V
  Suw geçirmeýän

   

  IP65
  IK synp

   

  IK10
  Zarýad beriş wagty

   

  12 sagat
  Yşyklandyryş wagty

   

  6-7 gün
  Akymyň temperaturasy

   

  -20 ℃ -60 ℃
  Zarýad beriş temperaturasy

   

  0 ℃ -45 ℃
  Lightagtylyk datçigini açyň

   

  ≥80 Lýuks, öçürilen

  ≤20 Lýuks, on

  Lightagtylyk reesimleri

   

  M1: 0 + PIR 1000LM (10 sekunt) M2: 20LM + PIR 1000LM (10 sekunt)
  Material

   

  Alýumin + HK
  Kepillik

   

  1 ýyl
   swl-05

  IŞLER GURAMALARY

  1. yşyklandyryş tertibi: M1: 0 + PIR 1000LM (10 sekunt)

  M2: 20LM + PIR 1000LM (10 sekunt)

  2. Işletmek we öçürmek üçin 1.5S gyzyl düwmesini basyň we açylandan soň awtomatiki usulda açylýar we öçürilýär, suratyň aşagynda barlaň rees Reesimleri üýtgetmek üçin gyzyl düwmä gysga basyň

  3. gurmak aňsat

  swl-051

  Arza

  Täze tehnologiýa:
  ALS (uýgunlaşdyrylan yşyklandyryş ulgamy): Howanyň erbet gün zarýadynyň ýetmezçiligi ýüze çykanda, ulgam galan batareýa kuwwatyny akylly hasaplaýar we uzak yşyklandyryş wagty iň ýokary öndürijilik ulanyşyny üpjün eder.
  TCS (Temperatura gözegçilik ulgamy) 60 over-dan ýokary bolanda, TCS batareýany goramak üçin zarýad ulgamyny keser, 60 below-dan aşakda zarýad beriş ulgamy awtomatiki işlemegini dowam etdirer

  swl-052

  ÖNÜMLER SIZI

  swl-503 (1)
  swl-503 (2)

  ÖNÜMLER GURAMASY

  swl-054

  Dizaýn artykmaçlyklary:

  Döwrebap we ýokary derejeli dizaýn islendik bölüm üçin elýeterlidir.Uly göwreli kiçijik beden, Amazonda satmak üçin gaty gowy.

  gün çyralary Esasy aýratynlyklar:

  1. Bazardaky arzan yşykdan düýbünden tapawutly alýumin korpusdan ýasalýar.Bularyň köpüsi gaty göwreli plastmassa ABS materialdan ýasalýar
  2. Gurmak we ibermek aňsat - uly öndürijilikli uly güýji (1000 lýumen).
  3. rainagyşly / bulutly günlerde ýagtylygyň gowy işlemegine göz ýetirmek üçin özboluşly tehnologiýamyz (5 gün köp).

  01
  2
  3
  4
  5
  6

  Arza ssenarileri:

  Geçip barýan pyýadalary yşyklandyrmak üçin seýilgähler we jemgyýetler ýaly kiçi ýollaryň iki gapdalynda gurup bolýar;

  Trafficol bölümleri we portlar, ýol hereketiniň we nawigasiýanyň howpsuzlygyny we tertibini üpjün etmek üçin görkeziji çyralar hökmünde ulanylýar;

  Belli bir atmosfera döretmek üçin şäheriň merkezindäki ýerlerde ýa-da syýahatçylyk ýerlerinde bezeg yşyklandyryşy hökmünde ulanyň;

  Yşyklandyryş we insektisid täsirlerini gazanmak üçin baglarda, plantasiýalarda, gazonlarda we beýleki ýerlerde ulanylyp bilner.

  Öndürijilik aýratynlyklary:

  Daş görnüşi ýönekeý we owadan, wagt bilen dolandyrylýan ýagtylygy dolandyrmak funksiýasy, ýagtylygyň intensiwligine akylly gözegçilik etmek bilen;

  Conversokary öwrüliş tizligi gün panellerini we zarýad berilýän batareýalary ulanyp, güýçli gün şöhlesi uzak wagtlap zarýad alyp biler;

  Sensor ýagty bolsa, ýagtylygyň ýagtylygy has ýokary bolýar;

  Gün zarýad bermek, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak;

  Simlere zerurlyk ýok, islendik ýere guruň, pes woltly elektrik düýbünden howpsuz;

  Akylly induksiýa ulgamy, gündizine yşyklary awtomatiki öçüriň we zarýad beriň we garaňkyda çyralary awtomatiki ýakyň;

  Lightagtylyk we bezeg zerurlyklaryny göz öňünde tutup, ýokary ýagtylyk yşyklandyryşyny üpjün ediň we pyýadalaryň aralygyna görä pes ýagtylyk reesimlerini üýtgediň;

  Sazlamak üçin birnäçe iş rejesi bilen, funksiýa düwmeleri dürli funksiýalary ýönekeý we düşnükli tapawutlandyrýar;

  Iki sensorly baş tehnologiýasy, 180 dereje duýgurlykda öli burçuň ýoklugyny üpjün edýär we hakyky ulanyş effektini gowulandyrýar;

  Ajaýyp we reňkli reňkli yşyklaryň täsirini döredijilikli ýokarlandyryň we ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyryň;

  Açyk diwarlara, diwarlara, sütünlere we beýleki ýerlere berkidilip bilinýän nurbat gurnama esbaplary bilen üpjün ediň;

  Gowy tebigy ýagtylygy üpjün etmek üçin güneşli ýerde guruň;


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler